Wyniki wyszukiwania dla:

NIEDZIELA 12 listopad – XXXII Niedziela Zwykła

7.00

 

Za śp. Andrzeja Bauć. Intencja od Zdzisława i Ewy Kokot z rodziną.

9.00

 

Za zmarłych: Annę, Zbigniewa, Małgorzatę Gondro i zmarłych z rodziny.

11.00

1.

Za zmarłych: Jerzego, Władysława, Kazimierę Celt i za zmarłą Teresę Nowak.

2.

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Julii oraz jej rodziny z okazji
 1 rocznicę urodzin